Hottategoya Gamesさんの脱出ゲーム。
公衆電話がある部屋から脱出しよう。

公衆電話がある部屋からの脱出
このゲームはこちら
前作の記事はこちら


Author:
Hottategoya Games